Wat doet een bemiddelaar?

Als bemiddelaar bied ik een context aan waarbinnen de betrokkenen stap voor stap geholpen worden om

  • hun standpunten toe te lichten;
  • bezorgdheden en wensen van alle betrokkenen te verkennen;
  • oplossingen te zoeken die rekening houden met wat ieder belangrijk vindt.
  • Om deze context te creëren zal ik als de bemiddelaar
  • regels invoeren die het mogelijk maken om op een efficiënte manier met elkaar te praten;
  • alle informatie verstrekken die u nodig hebt om tot gepaste afspraken te komen;
  • ervoor zorgen dat iedereen evenveel invloed heeft op de inhoud van de gesprekken;
  • voor iedereen evenveel werken en geen partij kiezen noch beslissingen nemen in uw plaats.

Onderhandelen via een bemiddelaar verschilt van de onderhandelingen tussen 2 advocaten. De 2 advocaten zoeken elk een oplossing die goed is voor hun eigen cliënt. Als bemiddelaar spoor ik jullie aan om een oplossing te zoeken die goed is voor alle betrokkenen.

Onderhandelen via een bemiddelaar verschilt ook t.o.v. werken met een notaris. Een notaris treedt op als juridisch raadsman. Hij geeft zijn advies, doch bespreekt niet altijd alle opties met hun voor- en nadelen. Daarnaast heeft de notaris vaak weinig oog voor de emotionele en relationele aspect van bijvoorbeeld een scheiding op de betrokkenen en hun kinderen. De bemiddelaar geeft informatie, maar dringt zijn eigen mening niet op en heeft oog voor alle aspecten van een conflict / scheiding.