Relatietherapie

Er zijn veel conflicten tussen jullie.

Na de geboorte van de kinderen zijn jullie als partners uit elkaar gegroeid.

Eén van de partners heeft een buitenechtelijke relatie (gehad)

Jullie twijfelen over het al of niet verder zetten van de relatie?

Jullie vormen een nieuw samengesteld gezin en kampen regelmatig met conflicten?

Het zijn slechts enkele van de vele problemen waarmee een koppel te maken kan hebben.

Voor elk van deze problemen kan de hulp van een relatietherapeut aangewezen zijn. Maar de stap naar een relatietherapeut zetten, is vaak een moeilijke stap … De problemen zijn vaak al langere tijd aanwezig alvorens de stap naar een relatietherapeut gezet wordt. Dit is begrijpelijk maar terzelfdertijd ook jammer want hierdoor wordt de stap vaak (te) laat gezet.

Relatietherapie start met een kennismakingsgesprek waarbij jullie beiden de ruimte krijgen om de problemen te benoemen. Een kennismakingsgesprek start dus meestal met jullie samen. Toch kunnen er goeie redenen zijn om met een individueel gesprek te starten. Dit wordt samen met jullie bekeken bij de aanmelding.

Na dit kennismakingsgesprek volgen er gesprekken waarbij jullie samen aan het werk gaan om de dingen die jullie storend of problematisch vinden in jullie relatie aan te pakken. Echt naar elkaar luisteren, leren uitdrukken van gevoelens naar elkaar toe, durven kijken naar jullie eigen tekortkomingen, … zijn ingrediënten die vaak aanwezig zijn in een relatietherapie.

Afhankelijk van jullie problemen, kan het aantal gesprekken die nodig zijn om de gewenste verandering teweeg te brengen sterk variëren. Sommige koppels komen 3 maal langs, anderen komen 8 of meer maal langs om voldoende vat te krijgen op wat er tussen hen speelt. De bedoeling is dat ik jullie help bij het oplossen van jullie relatieproblemen.