Kenmerken en effecten van bemiddeling

Beroep doen op een bemiddelaar om een scheiding te regelen of meningsverschillen op te lossen, heeft volgende kenmerken en mogelijke effecten:

  • bemiddeling bevordert de directe communicatie;
  • bemiddeling voorkomt escalatie van het conflict;
  • de bemiddelaar zorgt ervoor dat de betrokkenen over alle informatie beschikken die ze nodig hebben om tot gepaste afspraken te komen;
  • bij bemiddeling is er naast het juridische ook aandacht voor het relationele en emotionele aspect van het conflict;
  • er wordt rekening gehouden met de verlangens, de behoeften en de bezorgdheden van alle betrokkenen;
  • de bemiddelaar waakt erover dat kinderen niet klem raken in het ouderconflict;
  • de betrokkenen komen zelf tot een oplossing na gezamenlijk overleg. De beslissing wordt niet opgelegd. Dergelijke afspraken maken meer kans om in de toekomst nageleefd te worden;
  • deze vorm van communicatie opent mogelijkheden om toekomstige conflicten aan te pakken;
  • bemiddeling is maatwerk. Er wordt niet gewerkt met standaardovereenkomsten, maar er wordt gezocht naar een overeenkomst die aangepast is aan de concrete situatie van de betrokkenen;
  • bemiddeling is een betaalbare manier om uw probleem op te lossen.