Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddeling bestaat uit verschillende sessies. Hoelang een bemiddeling duurt, hangt af van verschillende factoren (o.a. de omvang van de meningsverschillen). Het is met andere woorden moeilijk voorspelbaar hoeveel sessies er nodig zullen zijn om tot een akkoord te komen. Gemiddeld zijn het er 5, maar het kunnen er ook meer of minder zijn. Iedere situatie is immers anders.

Een sessie duurt in principe anderhalf uur.

Tijdens het eerste gesprek informeer ik jullie over de verschillende manieren die er bestaan om tot een oplossing / overeenkomst te komen. Concreet wordt er stilgestaan bij vragen zoals:

  • hoe willen jullie het conflict oplossen?
  • hoe willen jullie de scheiding regelen?
  • willen jullie zelf beslissen of laten jullie dat over aan een rechter?
  • onderhandelen jullie zelf of laten jullie advocaten in jullie plaats onderhandelen?

Er wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden waarbij voor- en nadelen van de verschillende trajecten worden besproken. Als u kiest voor een ander traject dan bemiddeling, dan stopt hier de bemiddeling.

Als je ervoor kiest om met de hulp van een bemiddelaar zelf met elkaar in gesprek te gaan en zelf beslissingen te nemen, dan wordt er een inventaris gemaakt van de thema’s waarover er meningsverschillen bestaan of thema’s waarover jullie onvoldoende informatie hebben om beslissingen te kunnen nemen. Er wordt nagegaan wat de wensen en bekommernissen zijn van de betrokkenen. Een antwoord wordt gezocht op de vraag: wat zijn de criteria waaraan de oplossingen dienen te voldoen opdat deze door alle betrokkenen als goede oplossingen zouden ervaren worden? Er wordt informatie gegeven over de verschillende thema’s en vervolgens wordt er gezocht naar oplossingen / regelingen die passen bij de wensen, bekommernissen en criteria van de betrokkenen.

Als er oplossingen gevonden zijn die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn, kunnen deze afspraken genoteerd worden in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de betrokkenen én de bemiddelaar ondertekend.

Indien je dit wil, kan je na een (echt)scheidings- of ouderschapsbemiddeling met de opgemaakte overeenkomst naar de rechtbank stappen om de overeenkomst te laten homologeren door een rechter (hierdoor wordt de overeenkomst juridisch ook afdwingbaar) of om de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming op te starten op de rechtbank.