(Echt)scheidingsbemiddeling

Als een koppel beslist om uit elkaar te gaan dan is dit een pijnlijk proces voor alle betrokkenen. Allerlei emoties steken de kop op en gelijktijdig dient er heel wat geregeld te worden: er dient beslist te worden wat er met het huis gebeurt, hoe de meubelen / het geld en de schulden worden verdeeld, of er al of niet persoonlijk onderhoudsgeld aan de (ex)partner wordt betaald, wat er gebeurt met de verzekeringen, hoe de zorg voor de kinderen wordt opgenomen, …

(Echt)scheidingsbemiddeling kan op dat moment een hulp zijn voor partners die zelf de gevolgen van deze scheiding constructief willen regelen.

Scheiden is immers meer dan een juridisch gebeuren. Het is een veranderingsproces (emotioneel, financieel, relationeel, …). Het is het verleden zo vorm geven dat je verder kan met jouw leven. Als bemiddelaar help ik jullie bij dit veranderingsproces.

Als bemiddelaar begeleid ik jullie opdat het voor jullie mogelijk is om alles zelf te regelen. Zo zorg ik ervoor dat jullie alle objectieve informatie hebben die jullie nodig hebben om tot afspraken te kunnen komen (informatie i.v.m. onroerend goed, fiscaliteit, kinderen, sociale zekerheid, verzekeringen, …). Daarnaast heb ik als bemiddelaar ook oog voor het relationele en emotionele aspect van de scheiding en de mogelijke reacties van de kinderen op de scheiding.

Beroep doen op deze vorm van bemiddeling kan op het moment dat

  • je op zoek bent naar informatie omtrent de verschillende scheidingswegen en – procedures,
  • een ongehuwd koppel beslist om apart te gaan wonen,
  • gehuwden beslissen om (tijdelijk) apart te gaan wonen (feitelijke scheiding),
  • gehuwden beslissen om te scheiden door onderlinge toestemming en zelf de overeenkomst willen opmaken
  • gehuwden tijdens een EOO-procedure alsnog een overeenkomst willen bereiken in onderling overleg.