Kostenregeling voor kinderen

Als ouders uit elkaar gaan dienen ze een kostenregeling af te spreken. De kostenregeling omvat afspraken m.b.t. het beheer van de gelden (m.a.w. wie betaalt wat met welk geld) en de administratieve regelingen (fiscaliteit, het kindergeld, het officiële adres, de studietoelage, de hospitalisatieverzekering, …) voor de kinderen.

Beide ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kind en dit tot het kind een diploma heeft. Het stopt met andere woorden niet automatisch op 18 jaar. Gezien deze wettelijke verplichting mogen ouders dus niet afspreken dat een ouder geen financiële bijdrage zal leveren.

Hoeveel elke ouder bijdraagt hangt van verschillende factoren af: inkomsten van de ouder, ontvangen bijdragen van de overheid (kinderbijslag, studiebeurs, belastingsvoordeel, …), leeftijd van het kind, de verblijfsregeling, … De kostenregeling staat in principe los van de gezagsregeling en los van de verblijfsregeling. Ouders zijn met andere woorden volledig vrij om een persoonlijke, creatieve kostenregeling op maat te maken. Ben je op zoek naar informatie omtrent de kostenregeling, dan kan een erkend bemiddelaar ouders hierbij verder helpen.