Gezinstherapie

Gezinnen zijn door de jaren heen onderhevig aan heel wat veranderingen. Elk gezin gaat door een aantal fasen: de geboorte van een kind, de periode met peuters en kleuters, opgroeiende pubers, kinderen die het huis verlaten, …

Elk van deze fases kan spanningen en conflicten met zich meebrengen. Ook wijzigingen in de gezinssituatie zoals na een scheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin of het verlies van een gezinslid vraagt aanpassing en kan moeizaam verlopen.

Op elk van deze momenten kan gezinstherapie hulp bieden. Het is een vorm van psychotherapie waarbij jullie als gezin samen naar de gesprekken komen en waarbij er stilgestaan wordt bij de veranderingen. Het betekent dat jullie samen aan het werk gaan om de dingen die jullie storend of problematisch vinden in jullie gezin aan te pakken.

Als gezinstherapeut ga ik samen met jullie de interacties tussen de verschillende gezinsleden bekijken en help ik jullie bewust worden van jullie onderlinge reacties en invloeden op elkaar. Hierdoor kan de vicieuze cirkel van de spanningen doorbroken worden en kunnen er handvaten aangereikt worden om anders met elkaar om te gaan. Op die manier kunnen problemen verminderen of verdwijnen en wordt er gefocust op jullie krachten als gezin.