Getuigenissen

De stap naar een psychotherapeut of een bemiddelaar zetten, is niet altijd evident. Toch geven veel cliënten aan dat het hen geholpen heeft om de problemen waarmee ze geconfronteerd werden aan te pakken. Hieronder lees je enkele getuigenissen die omwille van het respect voor de privacy anoniem werden neergeschreven.

Getuigenissen m.b.t. bemiddeling:

“Hoewel ik vermoedde dat “echtscheiding” in onze samenleving geen taboe meer was, ervoer ik dat helemaal niet zo. Een oordeel was vaak rap in de buurt. Op de momenten waar de naweeën van de scheiding me heel erg lastig vielen, kon ik bij Sonja terecht. Ze luisterde zonder enig vooroordeel en dit schiep steeds weer de nodige ruimte om verder te gaan. Ook wanneer de communicatie naar beide ouders op de school van de kinderen stroef liep, kon ik bij haar terecht. Ze gaf me de juiste informatie over mijn rechten en plichten. Dank je wel, Sonja.” (An)

°°°°°

“Sonja luistert zonder oordelen. En adviseert onpartijdig. Sonja heeft ervoor gezorgd dat er licht bleef in de duisternis toen alles donker werd. Dank je.” (Xavier)

°°°°°

“Via via kwamen we bij Sonja terecht op het moment dat we gingen scheiden. We waren eerst bij een notaris langs geweest, maar we hadden niet het idee dat hij ons gepast kon verder helpen. We voelden ons onvoldoende gehoord en zijn werkwijze kwam als eerder oppervlakkig over. Dit idee werd na het eerste gesprek bij Sonja onmiddellijk bevestigd. Haar aanpak was volledig anders: we kregen de juridische informatie op een verstaanbare manier uitgelegd, ze gaf ons heel wat praktische tips omtrent de wijze waarop we alles dienden te regelen en bijkomend hielp ze ons als ouders om goeie afspraken te maken m.b.t. onze kinderen. Scheiden is nooit makkelijk, maar de aanpak van Sonja zorgde er voor ons beiden voor dat we dit op een serene manier konden regelen.”

°°°°°

“Wat ooit onbegonnen werk voor mij leek en ik ervan overtuigd was dat de regeling ivm mijn kind en financiële middelen in een waar gevecht ging eindigen vol frustratie en nijd heeft Sonja toch kunnen omzetten naar een weliswaar bewogen maar uiteindelijk een voor de beide partijen een goede overeenkomst. Alle belangrijke aspecten en toekomst gerichte eventuele discussievormen zijn aan bod gekomen en tot een gezamenlijke overeenkomst gevormd. Niet alleen werd er aan de hedendaagse problemen gewerkt maar ook toekomst gericht. Soms werd er heel veel stof tot nadenken meegegeven naar huis maar het harde en moeilijke werk werd beloond. Bedankt Sonja om ons te helpen om tot een voor beiden aanvaardbare overeenkomst te komen, alle boze telefoons op te vangen en vooral om alle frustraties naar elkaar toe weg te werken. En vooral dat u altijd in het grootste belang van ons kind dacht! Ik kan enkel voor mijzelf spreken maar ik kijk tevreden terug naar de weg dat wij met u bewandeld hebben, toekomst gericht kan ik zonder enige frustratie mijn ex onder ogen komen en op een normale manier omgaan en dit in het belang van mijn kind. Bedankt” (A.S.)

°°°°°

“De bemiddeling heeft mij geholpen om op een rustige manier tot een akkoord te komen. Voor iemand die er echt niet aan uit geraakt of vol woede en frustraties zit, zou ik zeker deze weg aanraden. Het helpt om op een serene manier tot een goede “dialoog” te komen”. (Man, 48 jaar)

Getuigenissen m.b.t. psychotherapie

“Ik heb met de gesprekken vooral mezelf leren kennen, ontdekt dat ik meer aan mezelf mag en moet denken. Men is daardoor niet egoïstisch van karakter. Wees trots op wie je bent. Ik heb er geleerd dat ik niet altijd de schuld op mij moet nemen als het minder gaat met sommige mensen in mijn omgeving, dat ik sommige familieleden moet aanvaarden zoals ze zijn, ermee kan omgaan na een zoektocht hoe ermee om te gaan zodat ikzelf er ook gelukkig bij word. De gesprekken gaven mij steeds een goed gevoel achteraf.” (Veerle)

°°°°°

“Na een zoektocht bij verschillende therapeuten en psychologen vond ik bij Sonja iemand die met mij op pad kon gaan. Ik zie bij mezelf een hele evolutie. Ik denk dat ik mezelf nu veel beter ken, mijn noden, mijn gevoelens… En stilaan vind ik een evenwicht tussen aanvaarden en aan mezelf werken. Ik kan uit mijn hoofd onmiddellijk enkele mooie maar ook moeilijke momenten uit onze gesprekken halen die me daarbij geholpen hebben. Het is een heel parcours geweest. Sonja gaf me weer het vertrouwen in therapie terug, want dat was ik even kwijt gespeeld. Het is misschien wel mijn verdienste maar ik weet ook dat het pad er anders zou uitgezien hebben zonder haar. Ik had het gevoel dat Sonja me oprecht steunde en begreep, waardoor ik me op eenzame momenten minder alleen voelde. Doordat ze mijn ‘slechtste’ kant kent en me toch nooit vreemd aankeek leerde ik ook dat ik oké ben. Dat heeft enorm veel voor me betekent.”

°°°°°

“Ik vergeet nooit wat Sonja tegen me zei toen ik de eerste keer op gesprek kwam bij haar! Ik zie een sterke madam voor me! Je zoekt hulp. Toen ik haar antwoordde: maar ik voel me niet sterk!, zei ze: hoeft niet! een sterke madam kan ook eens zwak zijn! ja, ik snapte wel wat ze bedoelde. Ik had het al zo vaak gelezen: hulp vragen is geen teken van zwakte maar een teken van sterkte!. Een teken dat je wat wil gaan doen om je problemen op te lossen en je kwetsbaar durft op te stellen door hulp te vragen als je er alleen niet uitkomt. Als je door het bos de bomen niet meer ziet, als je hoofd vol vragen, gedachten, twijfels, angsten, … zit en die gedachten en gevoelens je helemaal in hun macht hebben en je ondersteboven halen, dan kan je bij haar terecht. Het kunnen praten met iemand die rustig en aandachtig naar je luistert over wat er allemaal in je hoofd rondtolt en wat je allemaal voelt, dat alleen al doet zoveel deugd. Maar het is bovendien zo verhelderd om samen met haar de zaken van verschillende kanten en op verschillende manieren te leren bekijken en proberen te begrijpen. Ook toen ik bij haar zat te huilen, gaf ze me nooit het gevoel dat ik “flauw”, “onvolwassen” of “abnormaal” deed of dat ik haar verveelde. Maar ze durft je ook “wakker te schudden” als dat nodig is, want in je eigen kracht staan en op zoek gaan naar wat “jij” wil, staan heel centraal in haar begeleiding. Ik wil graag deze getuigenis neerschrijven omdat ik hoop dat ik het taboe, dat psychotherapie enkel voor “zwakke” of “psychische”zieke mensen bestemd is, hiermee een beetje kan helpen doorbreken. Het is helemaal geen schande of zwakte om de stap naar een therapeut te zetten! Integendeel!“ (C.A.)

°°°°°

“Ik heb de scheiding van mijn ouders nooit een plaatsje kunnen geven. Ik had al enkele psychologen bezocht die naar me luisterden maar nooit iets aanraadden of iets deden om me te helpen. Toen ik wist dat Sonja ook met jongeren werkte en me misschien kon helpen heb ik het erop gewaagd. De klik was er direct en voor het eerst had ik het gevoel dat iemand echt naar me luisterde. Stilaan begon alles wel wat beter te gaan. Ik heb bijna 11 jaar rondgelopen met de scheiding die ik niet kon verwerken. Dankzij Sonja heb ik dit eindelijk een plaats kunnen geven en kan ik eindelijk dit hoofdstuk achter me laten en verder gaan met mijn leven. Dikke dank je wel, Sonja!” (AV)

°°°°°

“Ook al betaal ik ervoor en is het jouw job. Toch wil ik je bedanken voor de inzichten, mezelf te kunnen zijn en progressie te hebben. Ik bèn voor het eerst sinds lange tijd echt gelukkig. Je bent een erg goeie therapeute. Ik geef je naam telkens door. Het is geen schande in deze tijd om begeleiding te hebben in je leven. In onze intieme kring zijn we open. Knap hoeveel mensen hierover ook open zijn.
Dus dank je wel.” (ND)